Kivitelezés aktuális állása

2021. 09.09

2021.09.09.

 Aprojekt munkáinak aktuális állása 2021. 09.09-én

Termelő kút területe, Nádas sor:

 • A zajvédelem hatékonyabbá tétele érdekében, a fúrási tevékenység munkafolyamatainak állandóvá válása után ellenőrző zajméréseket végzett a kivitelező, és kiegészítő védelmet építettek ki.
 • A fúrás 2021. augusztus 16-án elérte a végállapotot 2450.0 m-t. Ezt követően, 2021. augusztus 18. és 2021. augusztus 31-e között, kútbővítési munkálatok folytak, a szűrőzött szakasz kiépítési terveinek megfelelően.
 • A következők időszakban az MR8000 fúróberendezés leszerelésre kerül és átköltöztetik a visszasajtoló kútterület BCS-GV-1 fúrási telephelyére, majd egy kisebb berendezésseljogszabályban előírt próbatermeltetés és kútvizsgálati mérések zajlanak majd.

Visszasajtoló kút területe, Gyulai út:

 • 2021. július 30-án a kivitelező megkapta a munkakezdési engedélyt a BCS-GV-1 (hrsz:1385/8) terület előkészítői munkáinak megkezdésére.
 • 2021. augusztus 11-én a szükséges kábel kiváltások és kerítés áthelyezés érdekében geodéziai bemérés történt.
 • A BCS-GV-1 fúrási munkaterületén megtörtént a fúróberendezés vasbeton alapjának kiépítése, a kezdőcső elhelyezése, és be- és kijáró út kialakítása, illetve a meglévő közművek védelme érdekében a védendő terület biztosítása (sárközi lapokkal).
 • A felvonulási terület előkészítése után, és a fúróberendezések beszállítása után várhatóan 4 héten belül indul a fúrás. Ehhez a lakosság kiértesítése megtörtént.

Távvezeték, hőközpontok:

 • A MECSEKÉRC Zrt. Bányamérő csoportja kitűzte a visszasajtoló vezeték terv szerinti nyomvonalát.
 • A hőközpont kialakítása érdekében a végleges döntést követően megtörtént a „donga” épület kipakolása, felmérése.
 • A fogyasztói hőközpontok kialakítása érdekében az előkészületi munkák megkezdődtek. Várhatóan a Csabapark takarítószer tároló (hrsz 1498/31) és az Atlétikai öltöző (hrsz 1285) hőközpontjaival indul majd a munka és ezt követi a többi hőközpont részleges kialakítása, amelyről az érintetteket a kivitelező értesíteni fog.
  A termelő és visszasajtoló kutak lemélyítésével párhuzamosan megkezdődik a fogyasztói hőközpontok előkészítése, az összekötő primer és geotermikus új távhővezeték kiépítése, a geotermikus hőközpont létesítése, a meglévő használaton kívüli épület felújítása, és a rácsatlakozások kialakítása.

 


2021.08.31.

2021.08.31.

A Nádas sori kitermelő kútterületen az alábbi munkafolyamat zajlik:

 • kiépítés 1 225 m-től felszínig,
 • bővítő szerszám összeállítás és beépítés 2 421 m-ig,
 • beépítés öblítéssel, forgatással 2 421m-től 2 436,4 m-ig,
 • 11” lyukbővítés 2 436,4 m-től 2451 m-ben folyamatban van.

A felszíni látvány nem változott.

 

 A Gyulai úti visszasajtoló kútterületen:

 • BCS-GV-1 visszasajtoló kútfúrás munkaterületének kialakítása és
 • fúróberendezés alaplemez vasszerelése, és részleges betonozás folyamatban.

 

A fúrólyuk mélysége elérte kitűzött célját, a fúrás már nem mélyül tovább, a talp a forgatóasztaltól mérve 2455,2 m. Tegnapra megtörtént a fúrólyuk alsó, nyitott szakaszának felbővítése is talpig. Ezek a munkálatok viszonylag még nagyobb zajjal jártak.

Az elkövetkező időszak munkái a fúrólyuk vízkúttá kiképzéséhez kapcsolódnak majd, ezek a munkák már folyamatosan csökkenő, egyre kisebb zajhatással fognak járni:

 • Jelenleg a szűrőcső elhelyezése és kavicsolása történik, ez a folyamat kb. a hét végére befejeződik.
 • Kút víz kompresszorozási munkái, kb. 3-4 napig folyamatos műszakban.
 • Kútvizsgálati, hidrogeológiai - geofizikai mérések (víztermelés, kapacitásmérések különböző hozammal) - a mérés sorozat nem jár jelentős zajjal, kb. 7 nap.
 • A mérési sorozat végeztével lyukbefejező műveletek.

 


2021.08.17.

2021.08.17.

Geotermikus hőhasznosítás Békéscsabán- 2021. augusztus hó

A Modern Városok Program keretében a városban egy komplex energetikai program valósul meg. Ennek része a SMART GRID rendszer, a geotermikus hőhasznosítás, a SMART közvilágítás, valamint az intelligens közlekedésvezérlő és környezetkímélő közösségi közlekedési rendszerek kiépítése.
A geotermikus hőhasznosítás projekt a fosszilis energiaforrások kiváltását tervezi az egyes önkormányzati tulajdonban álló intézmények, valamint a sport-infrastruktúra energiaszükségletének kielégítésére.

A projekt célja a fenntarthatóság és az energiahatékonyság szempontjainak erőteljesebb érvényesítése Békéscsaba városában a geotermikus hőhasznosítás rendszer kiépítésével. A geotermikus energia felhasználásával a város nagy hőigényű intézményei környezetbarát, zöld energiával lesznek fűthetők, jelentős mennyiségű szénhidrogén energiahordozó elégetésétől, és üvegházhatású gázok kibocsátásától kímélve meg mind a lokális, mind a globális környezetet.

A fejlesztési koncepció keretében a város területén 1 db geotermikus termelő kút és 2 db, a kitermelt termálvíz teljes mennyiségét befogadni képes visszasajtoló kút létesül, a kutakat összekötő ún. geotermikus vezetékkel. Megtörténik az összekötő, földbe fektetett primer és geotermikus új távhővezeték kiépítése, a szükséges aknákkal, védelemmel ellátva, ezt követi a geotermikus hőközpont létesítése a meglévő használaton kívüli épület felújításával, és a fogyasztói hőközpontokhoz történő csatlakozással.

A munkák első lépéseként 2021. május 19-én megtörtént a munkaterület átadása. Kivitelező a munkakezdést szakaszosan tervezte, és mivel az első fúrás (BCS-GT-1) sikeresen lemélyült, a következő etapban a berendezése átköltöztetése után a munkák a Városi Sportcsarnok környezetében, a BCS-GV-1 fúrás előkészítési munkáival 2021 augusztus közepétől indulnak. Az első visszasajtoló kút mélyítését követően kezdődnek a második, BCS-GV-2 kút munkálatai.

A fúrási felvonulási terület és annak előkészítése – a fúróalap készítése, az eszközök, berendezések beszállítása, szerelése – kb. itt is egy hónapot fog igénybe venni. Ezt követően folyamatos műszakban indul a mélyfúrás a Békéscsaba, Hrsz 1385/8 (a Gyulai úton a Sportcsarnok melletti szabad területen, az ún. „Donga” épület körüli)ingatlanon. A teljes fúrási művelet a vizsgálatokkal együtt egy-egy kút esetében várhatóan két-három hónapot vesz igénybe. A fúrást végző berendezés és környezet kialakításánál a Kivitelező külön gondot fordít arra, hogy a környék lakóit lehető legkisebb mértékben zavarja (forgalom kialakítás, zajvédő falstb.). A Kivitelező a munkavégzés tárgyát, helyét és pontos időtartamát a Mentők, Katasztrófavédelem és a Rendőrkapitányság részére bejelenti.

A munkálatok és a levonulást követően a területen a termálkút gépészeti egységei (szűrők, tolózárak stb.), berendezései maradnak hosszú távon, amelyek zajhatást nem fognak okozni.

A beruházó Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, a projektet lebonyolító Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. és a Kivitelő is arra törekszik, hogy sem a fúrási telephely közvetlen közelében élők napjait, sem Békéscsaba polgárainak békés életét a lehető legkevésbé zavarják a munkálatok, bár tudjuk, hogy a 24 órában végzett fúrási műveletek bizonyos időszakokban nagyobb zajhatással járnak. A jogszabályi előírásokat betartva dolgozunk azon, hogy Békéscsaba városa a geotermikus hőhasznosítás területén is kiváló eredményeket érjen el!


A felelős kivitelező:
MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zrt. (7633 Pécs, Esztergál L. u.19.) és a ROTAQUA Geológiai-, Bányászati-, Kutató-, Mélyfúró Kft. (7673 Kővágószőlős, 0222/22 hrsz.)


További információ kérhető a projekt lebonyolítójától:
Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
5600 Békéscsaba, Szent István tér 10.
bcsvarosfejlesztes@bcsvarosfejlesztes.hu
+36-66/241-781


2021.07.19.

2021.07.19.

2021. május 19-től a termelő fúrás munkaterületének előkészítése zajlott, majd 2021. július 15-én a Nádas sor 869/1 hrsz.-ú ingatlanon megkezdődtek a termelő kút mélyfúrási munkálatai. A Kivitelező, a vállalkozási szerződésnek megfelelően, jelenleg a Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, BE/38/03905-6/2021. ügyiratszámú, érvényes határozatában foglalt, zajvédelmi határértékek betartása alóli felmentés alapján végzi a fúrási tevékenységét. A zajvédelem hatékonyabbá tétele érdekében, a fúrási tevékenység munkafolyamatainak állandóvá válása után, zajvédelmi szakértő, a fúrási tevékenység üzemállapotától függően, várhatóan még ezen a héten ellenőrző zajméréseket fog végezni a fúrási munkaterületen és környezetében. A zajvédelmi ellenőrző mérések eredményeinek birtokában lehet majd értékelni az esetlegesen szükséges, kiegészítő zajvédelmi intézkedések meghozatalát. A termelő és visszasajtoló kutak lemélyítése után majd megtörténik az összekötő, földbe fektetett primer és geotermikus új távhővezeték kiépítése, a szükséges aknákkal, védelemmel ellátva, ezt követi a geotermikus hőközpont létesítése a meglévő használaton kívüli épület felújításával, és a fogyasztói hőközpontokhoz történő csatlakozással.


1 2 3 4 5 6

Az Uniós szabályok értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ.
A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, vagy ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.
Az adatkezelési tájékoztató ide kattintva tekinthető meg!

Engedélyezem