Kivitelezés aktuális állása

2022.05.30.

2022.05.30.

Nádas sori termelő kút munkálatai:

 • Megtörtént a zúzottkő kihordása a Nádas sori útépítés megkezdése előtt.
 • 2022.05.25-én földkitermelés és vízóra akna falazás történt.
 • A kútvizsgálatot követően a kútnál ellenőrző mérések lesznek.

 

Visszasajtoló kút területe (Sportcsarnok):

 • A földmedrű tározóból 2022. május 16-án vízmintavételezés történt (Alföldvíz Zrt.)
 • A kútvizsgálat lezajlott, az előzetes információk szerint a mérések sikeresek voltak, az eredmények kiértékelése még folyamatban van.
 • 2022. május 18-tól felvonulás a munkaterületen, tartályok, padok beszállításával, szerelésekkel.
 • Termeltetés során helyszíni paraméter mérések a termelvényen, valamint a kifolyó vízből mintavétel vízkémiai vizsgálatokhoz. Felszíni víz- és gáz mintavétel.

 

Geotermikus hőközpont:

 • A munkakezdéshez átadott dokumentumok birtokában a Műszaki ellenőr megadta a munkakezdési engedélyt május 10-én.
 • Megkezdődtek a bontási, törmelékek elszállítási munkák.

2022.05.11.

2022.05.11.

A KIVITELEZÉS AKTUÁLIS ÁLLÁSA:

Termelőkút területén (Nádas sor) végzett munkák:

 • Folyamatban van az állókutas geofizikai vizsgálat elvégzése, közben a termelő vezeték kiépítése.
 • Próbatermeltetés zajlik.
 • Termeltetés során helyszíni paraméter mérések történnek a termelvényen, valamint a kifolyó vízből mintavétel vízkémiai vizsgálatokhoz.
 • Felszíni víz- és gáz mintavétel.

Visszasajtoló kút területén (Sportcsarnok) végzett munkák:

 • Állókutas geofizikai vizsgálatok elvégzése zajlik, közben termelő vezeték kiépítése.
 • Próbatermeltetés.
 • Termeltetés során helyszíni paraméter mérések történnek a termelvényen, valamint a kifolyó vízből mintavétel vízkémiai vizsgálatokhoz.
 • Felszíni víz- és gáz mintavétel.

Építési munkák a hőközpontokban:

Utóbbi 2 hét munkái:

Hőközpontok:

Épületen belüli vezetékek kiépítése: Előre - Pályafűtés

Elektronika kiépítése:

 • Vívócsarnok
 • Gyermekétkeztetés Konyha
 • Gyermekétkeztetés Igazgatóság

 

Következő 2 hét munkái:

Hőközpontok:

Épületen belüli vezetékek kiépítése: Összes elkészült

Elektronika kiépítése:

 • Előre - futófolyosó
 • Előre – Súlyemelő klub
 • Előre – Tenisz klub

Vonalas létesítményekkel kapcsolatos munkálatok:

 • Hőközpont és Dobozi út között földkiemelés történt a nyomvonalból.
 • Hőközpont és Dobozi út közötti távvezeték szakasz megépítése, csőfektetés.
 • Tünde utcai futófolyósó mögötti munkavégzés (föld feletti vezetéshez konzolok megépítése)

2022.04.28.

2022.04.28.

A „Geotermikus hőhasznosítás Békéscsabán” tárgyú projekt munkáinak állása:


Nádas sori termelő kút munkálatai:


Következő 2 hét alatt a következő munkák várhatóak:

 

 • A befejező, kútszerkezeti-, és hidrodinamikai mérések folytatása 2022. április 28-ig.
 • A fúrási platformon elterített kőzet elszállítása, a kútvizsgálatokhoz minimálisan szükséges megtartása mellett.
 • Az ALFÖLDVÍZ Zrt. befogadó nyilatkozatának megfelelően kialakított elvezető rendszeren keresztül a kitermelt és hígított víz közcsatornába hálózatba történő engedése.

Visszasajtoló kút területe (sportcsarnok):


Következő 2 hét alatt a következő munkák várhatóak:

Folyamatban lévő vizsgálati tevékenységek folytatása:

 • Felvonulás, jelenlegi kútfej visszabontása alapperemig.
 • Állókutas geofizikai vizsgálatok elvégzése, közben termelő vezeték kiépítése.
 • Próbatermeltetés.
 • Sikeres próbatermeltetést követően a mérési eszközök felszerelése a termeltetéses mérési kampányhoz.
 • Visszasajtolásos/nyeletéses kútvizsgálatok
 • Termeltetést követő mélységi és felszíni nyomásemelkedés vizsgálat.
 • Mérési eszközök leszerelése. Levonulás.
 • Termeltetés során helyszíni paraméter mérések a termelvényen, valamint a kifolyó vízből mintavétel vízkémiai vizsgálatokhoz. Felszíni víz- és gáz mintavétel.

Egyedi hőközpontok munkái:


Utóbbi 2 hét munkái:

Hőközpontok:

Épületen belüli vezetékek kiépítése történt:

 • Előre - Pályafűtés
 • Elektronika kiépítése történt:
 • Csaba park - Fogadóépület
 • Csaba Park -Takarító szertár
 • Sportcsarnok
 • Következő 2 hét munkái:
 • Hőközpontok:

Elektronika kiépítése:

 • Gyermekétkeztetés Konyha
 • Gyermekétkeztetés Igazgatóság
 • Előre - futófolyosó
 • Előre – Súlyemelő klub
 • Előre – Tenisz klub
 • Vívócsarnok

2022.03.31.

2022.04.01.

A kivitelezés jelenlegi állása:

Termelő kút területe (Nádas sor 869/1 hrsz.-ú ingatlan)

A befejező, kútszerkezeti-, és hidrodinamikai mérések, felszíni vízmintavételezések munkái előkészítés alatt vannak. Várhatóan az elkövetkező két hétben megkezdődnek a vizsgálatok.

Tervezett vizsgálati tevékenységek:

Felvonulás, jelenlegi kútfej visszabontása alapperemig.
Állókutas geofizikai vizsgálatok elvégzése, közben termelő vezeték kiépítése.
Próbatermeltetés.
Sikeres próbatermeltetést követően a mérési eszközök felszerelése a termeltetéses mérési kampányhoz.
Termeléses kútvizsgálatok
Termeltetést követő mélységi és felszíni nyomásemelkedés vizsgálat.
Mérési eszközök leszerelése. Levonulás.
Termeltetés során helyszíni paraméter mérések a termelvényen, valamint a kifolyó vízből mintavétel vízkémiai vizsgálatokhoz. Felszíni víz- és gáz mintavétel.
Visszasajtoló kút területe:
2022. március 17-18-án a kútban geofizikai vizsgálat kezdődött.

Vonalas létesítmények folyamatosan épülnek, az alábbiak szerint:

· Gyermekétkeztetés Konyha: vezetékek hegesztése, fektetése

· Gyermekétkeztetés: Távvezetékek takarása, földvisszatöltés, tömörítés

Gyermekétkeztetés Igazgatóság: vezetékek hegesztése, fektetése, földvisszatöltés, tömörítés
· Sportcsarnok területén az alábbi munkák folynak: Burkolatbontás aszfalt és betontörmelék elszállítás kijelölt lerakóhelyre. Földkiemelés nyomvonalból és elszállítás. Vezetékek hegesztése, fektetése. Nyomáspróba vizsgálat. Hegesztési varratók szigetelése. Földtámfal helyreállítása díszburkoló kővel, betonozás. Spotcsarnok térvilágítási földkábeleinek feltárása. Távvezetékek homoktakarása és visszatöltése tömörítéssel. Vezeték szigetelés hegesztéseknél és fektetés keresztező közművek alá.

· Gyulai út: vezetékek hegesztése, fektetése (0+250 és 0+500 szelvények között). Járdák és közlekedő út átvágások betonozása (0+510 és 0+685 szelvények között. Földkiemelés nyomvonalból és elszállítás (0+200 és 0+390 szelvények között)


2022.03.17.

2022.03.17.

2022. 03. 17. - A projekt keretében jelenleg az alábbi munkákat végzi a kivitelező:

Termelő kút területén (Nádas soron):

A további vizsgálatok végrehajtására − befejező, kútszerkezeti-, és hidrodinamikai mérések, felszíni vízmintavételezések − az előkészítési munkák folyamatban vannak.
2022. március 11-én az ALFÖLDVÍZ Zrt. „Geotermikus hőhasznosítás Békéscsabán” tárgyú projekthez kapcsolódóan Békéscsaba, Nádas sor 869/1, 869/2 Hrsz. alatt létesített egy kitermelő kút (BCS-GT-1) és két visszasajtoló kút (BCS-GV-1 és BCS-GV-2) tesztelése során kitermelt víz közcsatorna hálózatba fogadása tárgyában ARV/111-154/2022 számon a befogadói nyilatkozatot feltételekkel megadta.

Elkezdődik:

- Állókutas geofizikai vizsgálatok elvégzése, közben termelő vezeték kiépítése.

- Próbatermeltetés.

- Sikeres próbatermeltetést követően a mérési eszközök felszerelése a termeltetéses mérési kampányhoz.

- Termeléses kútvizsgálatok

- Termeltetést követő mélységi és felszíni nyomásemelkedés vizsgálat.

- Mérési eszközök leszerelése. Levonulás.

Hőközpontok:

· Jelen fázisban az egyedi hőközpontokhoz a hőcserélő beépítés és kiállások elkészítése folyik. A 16 egyedi hőközpontból 14 elkészült, várhatóan március végéig elkészül a Kolbászudvar, valamint a Sportcsarnok is.

· Az épületeken belüli távhővezeték kiállások közül hiányzik még a Sportcsarnok, az Előre Székház, és pályafűtés kiállása.

 Vonalas létesítmények

A lefektetett vezeték geodéziai bemérése, valamint a szuperkontroll vizsgálat 2022. március 3-án megtörtént.

Az elmúlt két hétben vezeték építési munkák folytak:

· TF-1-0-0 Csaba Park csőfektetés, hegesztési varratok szigetelése, nyomvonal visszatöltése réteges tömörítés mellett (0+910 és A17 akna között), A15 akna falazása, nyomvonal feltöltés homokkal a távvezeték felett és alatt (Látogatóközpont és Kolbászudvar között).

· TF-1-0-0 Gyulai út, Sportcsarnok vezeték hegesztés, munka árok takarítás, előkészítés szigetelésre, vezeték hegesztés, visszatöltés, kiszoruló föld elszállítás.

· TF-1-0-0 Gyulai út hegesztési varratok szigetelése, nyomvonal feltöltése homokkal távvezeték mellett és felett. Március 9-től megkezdődött a díszburkolat helyreállítása

· TF-1-3-0 Csaba Park (március 3-tól) nyomvonal visszatöltése réteges tömörítés mellett.

· TF-1-5-0 Csaba Park nyomáspróba, hegesztési varratok szigetelése

· TF-1-1-0 Sportcsarnok nyomvonal feltöltése homokkal távvezeték mellett és felett, nyomvonal visszatöltés.

· GT 4-0-0 Gyulai út GV-1 Földkitermelés nyomvonalban és a kútalapnál, vezeték fektetés.

· TF-1-2-0 Gyermekétkeztetés Konyha március 9-től burkolatbontás, védőcső fektetés, visszatöltés homokkal.

Az elkövetkező 2 hét munkái érinti:

· TF 1-0-0 Sportcsarnok előtt – vezeték fektetés (0+200 és 0+500 szelvények között)

· TF 1-0-0 burkolat bontás, és földkitermelés (0+200 és 0+390 szelvények között)

· TF 1-2-0 Gyermekélelmezési Intézmény – vezeték fektetés (0+000 és 0+107 szelvények között)

· TF 1-2-1 Gyermekélelmezési Intézmény Igazg. – vezeték fektetés (0+000 és 0+006 szelvények között)


1 2 3 4 5 6

Az Uniós szabályok értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ.
A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, vagy ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.
Az adatkezelési tájékoztató ide kattintva tekinthető meg!

Engedélyezem